Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2023

Beste leden, 


Bij dezen willen we iedereen uitnodigen om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering 2023. 

Deze ALV zal gehouden worden op vrijdag 17 maart 2023 in cafe de Sport, gelegen aan de Grootschoterweg 133, 6023 AR, te Budel-Schoot. De vergadering start

om 20:00 uur.


We willen iedereen vragen die van plan is deel te nemen aan de vergadering dit via de email (voorzitter@hsvringselven.nl) of telefonisch (+31612094412)

kenbaar te maken zodat we een idee krijgen hoeveel zitplaatsen er benodigd zijn.


De notulen van de vorige algemene leden vergadering 2022 is te downloaden via onderstaande link.

Download: Notulen Algemene ledenvergadering HSV t Ringselven 2022, 20.05.22 definitief