Viswater

 

Het Ringselven bestaat eigenlijk uit meerdere vennen die in de vorm van een ovale ring lagen. De vennen behoorden tot het gebied dat in 1892 werd gekocht door de gebroeders Dor om hier een zinkfabriek en een fabrieksdorp te vestigen. Het ringselven diende oorspronkelijk om water aan te voeren als koelwater voor de zinkproductie.

HSV ‘t Ringselven heeft de visrechten voor de onderstaande water waarop gevist mag worden.

 

Overzicht viswateren (koelvijver op het plaatje is geen viswater meer)

 

Peel 1 en 2 inclusief verbindingssloot

Met de bouw van de zinkfabriek werd het ven doorsneden door een dijk waarop de Havenweg en het smalspoor aangelegd werden voor een betere bereikbaarheid van de Zinkfabriek. Nu is het een prachtig natuurgebied waar talloze dieren waaronder (water)vogels, hagedissen en insecten hun toevlucht nemen.
De aanvoer van water vindt grotendeels plaats vanuit de plas De Hoort, niet te verwarren met de huidige zandafgraving de Looserplas (ook Hoort genoemd in de volksmond). De Hoort wordt weer gevoed door ’t Luuëpke en de Hamonterbeek, deze staan weer in verbinding met het kanaal en uiteindelijk rivier de Maas.

Zoals gezegd bestaat het Ringselven uit meerdere vennen. In Dorplein worden ze de Eerste Peel en de tweede Peel en de Klaarvijver (tegenwoordig Ringselven-Oost genoemd).
Vroeger was de Peel een geliefde zwemplek, nu is het vooral een prima visvijver met een groot en variërend bestand aan vissen. De Klaarvijver werd gebruikt om het vervuilde koelwater te laten bezinken, voordat het werd geloosd in de Tungelroyse beek.
Het Ringselven is een onderdeel van het grote grensoverschrijdende natuurgebied: ‘Het Kempenbroek’.

De Peel 1 en 2 zijn de grootste vijvers waarop gevist mag worden. Er zijn een aantal stekken waar vanuit de kant prima gevist kan worden, daarnaast is het mogelijk om er te vissen vanuit een (roei)boot (geen motor toegestaan!). Voor het vissen vanuit de boot is er op Peel 1 een trailerhelling aanwezig, maar het is ook mogelijk om een jaarlijkse ligplaats aan de botensteiger te verkrijgen. Meer informatie is hierover te vinden onder het kopje reglement

De diepte varieert van 50cm tot 200cm en de bodem is hoofdzakelijk modderige met enkele hardere stukken hiertussen. Er is een grote verscheidenheid aan planten, die weer zorgen voor veel natuurlijk voedsel.

Doordat de vijvers al vele jaren bestaan is er een uitgebreid bestand aan vissen waarbij een grote meerderheid bovenmaats is zoals ruisvoorn, blankvoorn, brasem, karper en zeelt. En met de grote aanwezigheid van witvis is er ook een mooi bestand aan roofvis aanwezig zoals baars en snoek en in mindere maten snoekbaars.

 

Peel 1 en Peel 2 inclusief verbindingssloot tegen de havenweg


Ringselven vijver

De ringselven vijver is een oude zandafgraving gebruikt voor zijn witte zand. De vijver is afgegraven tot ongeveer 5 meter, daarmee behoord deze vijver tot de diepste vijver van de vereniging. De grootte is ongeveer 3 hectare.
Door de afgraving heeft de vijver een vrij harde zandbodem met weinig plantengroei op de bodem. De noordoost zijde (stormkant) van de vijver heeft een laag keien op de bodem.
De vijver heeft een groot aantal visstekken aan alle zijdes en er is het hele jaar door goed vis te vangen, ook in de wintermaanden. Hiermee doet deze vijver ook dienst als wedstrijd vijver. Ten tijden van wedstrijden is de dijk zijde (grenzend aan Peel 1) deels of geheel afgesloten, dit zal ook worden aangegeven bij de toegang.

Een dieptekaart gemaakt door Sportvisserij Nederland tijdens een visstandbeheer onderzoek kan men hier bekijken.

 

Ringselven vijver


Visbestand

Het visbestand is op de meeste vijvers vrijwel gelijk en bestaat uit

 • Karper
 • Graskarper
 • Kruiskarper
 • Giebel
 • Zeelt
 • Brasem
 • Blankvoorn
 • Ruisvoorn
 • Baars
 • Snoek
 • Paling
 • Meerval (Europese en Dwerg meerval)