Reglement

Reglementen HSV ‘T Ringselven:

Bepalingen en verboden verenigingslijst HSV ’T Ringselven:

 • De visser dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen en voorschriften zoals vermeld in de Nederlandse Visserijwetgeving.
 • De visser is persoonlijk aansprakelijk voor zijn/haar handelen.
 • Gevangen vis dient onmiddellijk onbeschadigd teruggezet te worden in hetzelfde water.
 • Er mag gevist worden van 1 uur voor zonsopkomst tot 2 uur na zonsondergang. Nachtvissen en overnachten is verboden.
 • Er mag met maximaal 2 hengels worden gevist.
 • Het meenemen en overzetten van vis is verboden.
 • Bij het onthaken van grote vissen (bv. karper, snoek en meerval) is het verplicht om een onthaakmat te gebruiken, overige vis dient men in een emmer met water te onthaken.
 • Eenieder is verplicht zijn/haar eigen afval op te ruimen.
 • Het gebruik van een leefnet is enkel toegestaan bij wedstrijden of verenigingsactiviteiten.
 • Het is verboden overlast of hinder te veroorzaken.
 • Het is verboden gebruik te maken van een kruisnet, gaf en/of stalen leefnet.
 • Het gebruik van open vuur is verboden. 
 • Men is verplicht een reddingsvest te dragen in de boot.


Extra bepalingen en verboden voor bootvissers

 • De visser dient zich te houden aan alle bepalingen volgens het reglement van HSV ‘t Ringselven en de Nederlandse Visserijwetgeving.
 • Het vissen vanuit de boot is enkel toegestaan op peel 1 en peel 2 en de verbindingssloot hiertussen.
 • Men is verplicht een reddingsvest te dragen in de boot.
 • Het is verboden gebruik te maken van buitenboord – en/of elektromotoren. 

Voor het verkrijgen van een vaste ligplaats aan de botensteiger en/ of een sleutel voor de trailerhelling kan men contact opnemen met de secretaris via het volgende e-mailadres; secretaris@hsvringselven.nl


Bepalingen en verboden voor boot ligplaats

 • Voor het vissen vanaf een boot dient men in het bezit te zijn van een geldige boot visvergunning in combinatie met een verenigingsvergunning/vispas.
 • Bij het vissen dient men zich te houden aan alle bepalingen volgens het reglement van HSV ‘t Ringselven en de Nederlandse Visserijwetgeving.
 • Het is verboden gebruik te maken van buitenboord – en/of elektromotoren.
 • Boten dienen zichtbaar voorzien te zijn van een nummer of naam.
 • Boten dienen voldoende aangelegd te worden aan de geëigende ankerpunten zodat deze geen schade kan toebrengen aan de steiger en/of andere boten.
 • Wanneer een boot onder water ligt en/of schade toebrengt aan de steiger of andere boten, zal de eigenaar door het bestuur hierover worden geïnformeerd. We verwachten dat de booteigenaar het betreffende probleem  binnen 30 dagen (tenzij anders overlegd) na informeren zal oplossen.
 • Bij het in gebreke blijven van de eigenaar behoudt de vereniging het recht voor om de boot te verwijderen, waarbij tevens het recht op de boot ligplaats vervalt. De kosten voor het verwijderen van de boot á €50,00 zullen worden verhaald op de eigenaar.
 • Een sleutel voor de toegangspoort kan verkregen worden bij de secretaris (borg €30,00 en blijft eigendom van de vereniging).
 • Het is verboden om uitgebreide reparatiewerkzaamheden te verrichten aan de waterkant, ook het gebruik van verf of andere milieubelastende stoffen is niet toegestaan.


Onze vijvers zijn onderdeel van een natuurgebied, het is niet toegestaan om schade aan de natuur toe te brengen, ga respectvol om met de dieren en hun leefomgeving.


Controle:

De vergunninghouder is verplicht om bij controle door politie, Buitengewoon opsporingsambtenaren, vereniging controleurs of bestuursleden van de vereniging zijn vergunning  ter inzage af te geven.
Bij overtreding van bovengenoemde bepalingen of andere excessen kan het bestuur de vergunning innemen en wordt men geacht zonder toestemming te vissen (art. 21 Visserijwet).

De controleurs van de vereniging en zijn bestuursleden zijn in het bezit van een controleurspas, zoals hieronder afgebeeld.
Deze personen mogen u vragen om uw vergunning. Kunt u geen vergunning tonen zal hij u vragen om een dagvergunning te kopen aan de waterkant. De vergunningen aan de waterkant zijn € 5,00 duurder dan bij een verkooppunt. Mocht u ter plaatse geen dagvergunning willen kopen wordt u verzocht de vijver te verlaten. Geeft u hier geen gehoor aan, of wordt u vaker aan de waterkant gezien zonder geldige vergunning, zullen wij de politie hiervan op de hoogte brengen.

Controleurspas HSV 't Ringselven

HSV ‘t Ringselven is aangesloten bij Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland.