Reglement

Reglementen HSV ‘t Ringselven:

 
Algemene gedragsregels:

 • Wees ervan bewust dat gevangen vissen (dood of levend) gevaarlijke visziektes kunnen verspreiden. Zet een gevangen vis daarom alleen terug in het water waar deze is gevangen. De vis dient voorzichtig te worden geland en dient tijdens het onthaken goed te worden vastgehouden zonder echter in de vis te knijpen.
 • Ruim na een visdag lijnen en ander afval op.
 • Achtergelaten vislijnen en haken kunnen veel schade aanrichten.
 • Bij lange afstands-visserij en/of het gebruik van voerboten dient rekening gehouden te worden met andere vissers; het is niet toegestaan om op wat voor manier dan ook andere vissers/stekken te hinderen en/of te blokkeren. Vis altijd haaks op de oever en niet over het midden van de vijver.
 • Bij voorkeur uw afval mee naar huis nemen, en niet in de afvalbak deponeren.
 • Honden dienen aangelijnd te zijn.
  Ruim hondenuitwerpselen van uw hond op.
  Het gebruik van markers is toegestaan op de Peel 1&2, echter geeft dit geen recht op een visplek. Markers dienen uiteindelijk weer verwijderd te worden.
 • Wees vriendelijk, geef elkaar de ruimte.
  Voel je verantwoordelijk voor je eigen gedrag richting natuur en haar gebruikers.
  Het natuurgebied is geen WC voor volwassenen (poepen verboden).
 • Respecteer uw medemens en medevisser.

 

Bepalingen en verboden verenigingslijst HSV ’t Ringselven:

 • Er mag enkel gevist worden met een dag visvergunning of vispas van HSV ’t Ringselven.
 • De visser dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen en voorschriften zoals vermeld in de Nederlandse Visserijwetgeving (https://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/).
 • De visser is persoonlijk aansprakelijk voor zijn/haar handelen.
 • Gevangen vis dient onmiddellijk onbeschadigd teruggezet te worden in hetzelfde water.
 • Er mag gevist worden van 1 uur voor zonsopkomst tot 2 uur na zonsondergang. Nachtvissen en overnachten is verboden.
 • Er mag met maximaal 2 hengels worden gevist.
 • Het meenemen, overzetten maar ook uitzetten van vis is verboden.
 • Bij het onthaken van grote vissen (bv. karper, snoek en meerval) is het verplicht om een onthaakmat te gebruiken, overige vis dient men in een emmer met water te onthaken.
 • Eenieder is verplicht zijn/haar eigen afval op te ruimen.
 • Het gebruik van een leefnet is enkel toegestaan bij wedstrijden of verenigingsactiviteiten.
 • Het is verboden overlast of hinder te veroorzaken.
 • Het is verboden gebruik te maken van een kruisnet, gaf en/of stalen leefnet.
 • Het gebruik van open vuur is verboden.
 • Wanneer er op de Ringselven vijver richting de boeienlijn gevist wordt, mogen hengels nooit onbewaakt achter blijven, er mag nooit evenwijdig aan de boeienlijn gevist worden, en de visveiligheid moet ten aller tijden (extra) in acht genomen worden (voorkomen dat vissen zich vast zwemmen in de takken achter de boeienlijn).

Extra bepalingen en verboden voor bootvissers

 • De visser dient zich te houden aan alle bepalingen volgens het reglement van HSV ‘t Ringselven en de Nederlandse Visserijwetgeving(https://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/).
 • Het vissen vanuit de boot is enkel toegestaan op peel 1 en peel 2 en de verbindingssloot hiertussen.
 • Respecteer de natuur, het is niet toegestaan zelf stekken te maken op de oever.
 • Het is verboden gebruik te maken van buitenboord- en/of elektromotoren.
 • Bij het gebruik van een boot, is het dragen van een reddingsvest verplicht.

Voor het verkrijgen van een vaste ligplaats aan de botensteiger en/ of een sleutel voor de trailerhelling kan men contact opnemen met de secretaris via het volgende e-mailadres; secretaris@hsvringselven.nl


Bepalingen en verboden voor boot ligplaats

 • Voor het vissen vanaf een boot dient men in het bezit te zijn van een geldige boot visvergunning (individueel op naam) in combinatie met een verenigingsvergunning/vispas. Bij het vissen dient men zich te houden aan alle bepalingen volgens het reglement van HSV ‘t Ringselven en de Nederlandse Visserijwetgeving.
 • Het is verboden gebruik te maken van buitenboord – en/of elektromotoren.
 • Boten dienen voorzien te zijn van een genummerd hangslot, welke uitgegeven wordt door de vereniging.
 • Boten dienen voldoende aangelegd te worden aan de geëigende ankerpunten zodat deze geen schade kan toebrengen aan de steiger en/of andere boten.
 • Wanneer een boot onder water ligt en/of schade toebrengt aan de steiger of andere boten, zal de eigenaar door het bestuur hierover worden geïnformeerd. We verwachten dat de booteigenaar het betreffende probleem binnen 30 dagen (tenzij anders overlegd) na informeren zal oplossen.
 • Wanneer een boot ligplaats zonder overleg vooraf niet betaald is binnen de gestelde betalingstermijn, vervalt de ligplaats per direct. Na het vervallen van de ligplaats dient de boot weggehaald te worden.
 • Bij het in gebreke blijven van de eigenaar behoudt de vereniging het recht voor om de boot te verwijderen, waarbij tevens het recht op de boot ligplaats vervalt. De kosten voor het verwijderen van de boot á €50,00 zullen worden verhaald op de eigenaar.
 • Een sleutel voor de toegangspoort kan verkregen worden bij het bestuur (borg €30,00 en blijft eigendom van de vereniging).
 • Het is verboden om uitgebreide reparatiewerkzaamheden te verrichten aan de waterkant, ook het gebruik van verf of andere milieubelastende stoffen is niet toegestaan.

Onze vijvers zijn onderdeel van een natuurgebied, het is niet toegestaan om schade aan de natuur toe te brengen, ga respectvol om met de dieren en hun leefomgeving.

 

Controles
De vergunninghouder is verplicht om bij controle door politie, Buitengewoon Opsporings Ambtenaren, vereniging controleurs of bestuursleden van de vereniging zijn vergunning ter inzage af te geven.
Bij overtreding van bovengenoemde bepalingen of andere excessen kan het bestuur de vergunning innemen en wordt men geacht zonder toestemming te vissen (art. 21 Visserijwet).

De controleurs van de vereniging en zijn bestuursleden zijn in het bezit van een controleurspas. Deze personen mogen u vragen om uw vergunning. Mocht u niet in het bezit zijn van een vergunning, dan wordt u verzocht de vijver te verlaten. Geeft u hier geen gehoor aan, of wordt u vaker aan de waterkant gezien zonder geldige vergunning, zullen wij de politie hiervan op de hoogte brengen.

 

HSV ‘t Ringselven is aangesloten bij Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Nederland.