Uitnodiging algemene ledenvergadering 2024

Beste leden,

Bij dezen wil ik iedereen uitnodigen om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering 2024. Deze zal gehouden worden op vrijdag 23 februari in café de Sport, gelegen aan de Grootschoterweg 133, 6023 AR, Budel-Schoot. De vergadering start om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.
Ik zou iedereen die van plan is deel te nemen aan de vergadering willen vragen om dit even via de mail (voorzitter@hsvringselven.nl) of telefonisch (+31612094412) kenbaar te maken zodat we een idee krijgen hoeveel zitplaatsen er benodigd zijn. De notulen van de vorige ALV en de agenda zullen tijdig op de website geplaatst worden. Hopelijk tot ziens op 23 februari.

Met vriendelijke groet,

Ruud Soers, namens het bestuur HSV ’t Ringselven.

 

Agenda:

  1. Royementen 2023                                         (stemmen)
  2. Goedkeuren notulen vorige ALV (2023)
  3. Bestuurlijk                                                       (stemmen)
  4. Financiën 2023
  5. Vrijwilligers
  6. Onderhoud
  7. Terugblik 2023: Oever visvijver huizenkant, Visvijverbeheer, Wiergroei Peel 1 & 2.
  8. Vooruitblik 2024: Oever visvijver huizenkant, Visvijverbeheer, Overlast door bevers, Gebods/verbods bordjes, WBTR.
  9. Algemeen: BOA (introductie), Vergunning verkoop, Aanmeren boten/ Betaling ligplaatsen, Voerboten, Vriendenkringwedstrijd, Vragen rondvraag ALV 2023.
  10. Rondvraag.

De notulen: Notulen Algemene ledenvergadering 17-03-2023 webversie