Algemene ledenvergadering 2020

Beste leden,


Bij dezen wil ik iedereen uitnodigen om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering 2019. Deze
zal gehouden worden op vrijdag 7 februari in café de Sport, gelegen aan de Grootschoterweg 133, 6023
AR, Budel-Schoot.De vergadering start om 20.00 uur.


Zoals in het schrijven van 04-07-2019 aangegeven, was het de bedoeling om de financiën over 2018 ook
tijdens de ALV van 2019 af te sluiten. Omdat het politieonderzoek naar aanleiding van de aangifte die
wij gedaan hebben nog niet is afgesloten, kunnen we dit helaas nog niet doen.


Ik zou iedereen die van plan is deel te nemen aan de vergadering willen vragen om dit even via de mail
(voorzitter@hsvringselven.nl) of telefonisch (+31612094412) kenbaar te maken zodat we een idee
krijgen hoeveel zitplaatsen er nodig zijn.


Hopelijk tot ziens op 7 februari.