Dennis

Penningmeester HSV 't Ringselven

Kascontrole 2020

Op 17 februari 2021 heeft de kascontrolecommissie bestaande uit 3 leden de financiën over het boekjaar 2020 gecontroleerd en voor akkoord bevonden. Alle financiën zullen in de eerstkomende algemene ledenvergadering worden gedeeld met de aanwezige leden en ook ter inzage zijn.

VISpas 2021

VISpas 2021 komt eraan! In december krijgen we logischerwijs veel vragen over de diverse visdocumenten. Of ze op tijd binnen komen bijvoorbeeld. Iedereen die voor 10 december 2020 betaald heeft, ontvangt de VISpas 2021 vóór 1 januari.  Half december zullen de eerste VISpassen bezorgd worden. Voor nieuwe leden geldt: de VISpas 2021 en toestemmingen zijn …

VISpas 2021 Lees verder »

Onderhoud vijvers

Zaterdag 15 augustus zullen er diverse onderhoudswerkzaamheden rondom de vijvers worden gedaan, o.a. grasmaaien, snoeien, opruimen, enz.  De werkzaamheden beginnen rond 7:30u en zullen tot maximaal 12:00u duren.   We hopen dat er ook nog enkele leden zijn die ons komen helpen, vele handen maken licht werk.

Gesloten tijden vissoorten en asssoorten

Gesloten tijd voor vissoorten (art. 5c Uitvoeringsregeling visserij) Op grond van art. 2a, lid 2 van de Visserijwet 1963 in combinatie met art. 2 van het “Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985” kan de minister van Economische Zaken voor bepaalde vissoorten een gesloten tijd vaststellen. Op grond van deze bevoegdheid heeft de minister in art. 5c van …

Gesloten tijden vissoorten en asssoorten Lees verder »