Algemene Ledenvergadering 5 november 2021

Beste leden,


Bij dezen wil ik iedereen uitnodigen om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering 2021.

Door alle maatregelen rondom het COVID-virus hebben we de ALV die traditioneel aan het begin van het nieuwe jaar gehouden wordt, uit moeten stellen tot nu.
Om iedereen de mogelijkheid te bieden voldoende afstand te bewaren hebben we ervoor gekozen de komende ALV te houden in gemeenschapshuis de Schakel, gelegen aan de Sint Barbaraweg 1, 6024 AR, Budel-Dorplein.

De ALV 2020 zal gehouden worden op vrijdag 5 november en start om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Ik zou iedereen die van plan is deel te nemen aan de vergadering willen vragen om dit bij voorkeur via mail (voorzitter@hsvringselven.nl) of telefonisch +31612094412 kenbaar te maken zodat we een idee krijgen hoeveel zitplaatsen er nodig zijn.


Voor toegang tot de ALV/gemeenschapshuis de schakel is het laten zien van een geldig Corona toegangsbewijs en identiteitsbewijs noodzakelijk.

Agenda:

 1. Goedkeuren notulen vorige ALV (deze staan op de website)
 2. Bestuurlijk/ aanstelling nieuwe bestuursleden (stemmen)
 3. Financiën 2018 – afsluiting
 4. Financiën 2020
 5. Onderhoud (hulp gevraagd vanuit de leden)
 6. Gedragsregels (regelgeving ongewenst gedrag)
 7. Vrijwilligers
 8. Invalide vis plek Ringselven
 9. Project PAS tussen Peel 1&2
 10. Vervanging steiger Peel 1
 11. Vooruitblik 2021 (ALV 2022):
  – Vervangen Steiger Peel 2 (stemmen)
  – Koelvijver
  – Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
  – WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)
 12. Rondvraag

Hopelijk tot ziens op vrijdag 5 november.

 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2020 is te downloaden via onderstaande link.

Notulen ALV 2020