Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2022

Beste leden,

 

Bij dezen willen wij iedereen uitnodigen om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering 2022.

Deze ALV, die vanwege Covid-19 tijdelijk uitgesteld is, zal gehouden worden op vrijdag 20 mei 2022 in café de Sport, gelegen aan de Grootschoterweg 133, 6023 AR, Budel-Schoot. De vergadering start om 20.00 uur.

Ik zou iedereen die van plan is deel te nemen aan de vergadering willen vragen om dit even via de mail (voorzitter@hsvringselven.nl) of telefonisch (+31612094412) kenbaar te maken zodat we een idee krijgen hoeveel zitplaatsen er benodigd zijn.

 

Onderstaande de agenda voor de ALV;

 1. Goedkeuren notulen vorige ALV
 2. Bestuurlijk (stemmen)
 3. Financiën 2021
 4. Onderhoud (hulp gevraagd vanuit de leden)
 5. Wijziging regelement (stemmen)
 6. Vrijwilligers
 7. Update “Project PAS tussen Peel 1 & 2”
 8. Vervanging bootsteiger Peel 1
 9. Afvissen Koelvijver
 10. Vragen rondvraag ALV 2021
 11. Vooruitblik 2022 (ALV 2023):
  -Vervangen Steiger Peel 2
  -WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)
  -Karper clinic jeugd i.s.m. SVL
  -Vriendenkring wedstrijd
 12. Rondvraag

 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2020 is te downloaden via onderstaande link.

Download Notulen ALV 2021