Wedstrijdreglement

Reglement vaste hengel, feeder hengel en vrije hengel wedstrijden

 
 • De gevangen vis dient in een emmer met voldoende water onthaakt te worden en voorzichtig in het leefnet te worden gezet.
 • Er wordt gevist op hoogste zuiver gewicht. Alle gevangen vis komt voor weging in aanmerking.
 • Er mogen enkel nylon leefnetten gebruikt worden met voldoende lengte (min. 2 meter) en ruime opening. Max. 20 kg per leefnet, van 20 kg tot 22 kg betekent 20 kg en overschrijving van 22 kg betekent 0 kg voor het net.
 • Na de weging moeten de vissen onmiddellijk teruggezet worden in het wedstrijdwater.
 • Maximum hengellengte 11,5 m, lijnlengte vrij en elastiek is toegestaan. 
 • Gereed maken van reservemateriaal is toegestaan.
 • Cuppen is toegestaan, maximaal 1 hengel boven het water, dus cuppen en vissen tegelijk is verboden.
 • Totaal verbod op vere de vase, tubifex, gekleurde maden of nabootsingen hiervan en schadelijke toevoegingen.
 • Dobbers moeten lood kunnen dragen, optuigen en peilen is toegestaan voor aanvang wedstrijd.
 • Eerste signaal: voeren en vissen, tweede signaal: einde viswedstrijd of bij wedstrijd met einde deel 1, derde signaal: start deel 2 viswedstrijd, vierde signaal: einde viswedstrijd.
 • Max. 3 kg aangemaakt voer en/of deeg (alles inbegrepen). Licht bijvoeren (kleine ballen voer die men los in 1 hand kan knijpen) is toegestaan.
 • Bijvoeren met losse witte natuurlijke maden, casters, pellets en granen/zaden is toegestaan.
 • Maximum 2 liter maden en maximum 1 liter casters per persoon per wedstrijd. Maïs, granen/zaden en pellets vrij.
 • Na eindsignaal: lijnen direct uit het water. Vissen die voor het eindsignaal aangeslagen zijn, mogen worden geland.
 • Het is verboden tijdens wedstrijden hulp van derden te aanvaarden, uitgezonderd mensen met een handicap en jeugd.
 • Het is verboden vissers lastig te vallen en men is verplicht afstand te bewaren.
 • Geschillen omtrent het gewicht dienen aan het water opgelost te worden. Ten eerste tussen visser en controleur – weger. Indien geen overeenstemming wordt bereikt is het oordeel van de controleur – weger doorslaggevend. Zijn uitspraak is bindend voor alle partijen.
 • Alle ongeregeldheden moeten direct aan de wedstrijdleiding worden gemeld.
 • Een overtreder van dit reglement wordt uitgesloten voor desbetreffende wedstrijd. Voor deze wedstrijd worden geen punten toegekend en deze wedstrijd kan men niet laten vallen voor het clubkampioenschap (indien van toepassing). Het kan ook tot gevolg hebben dat de overtreder voor langere tijd wordt uitgesloten van deelname  aan wedstrijden van HSV ‘t Ringselven.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.
 • Bestuur en wedstrijdcommissie van HSV ‘t Ringselven zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen van welke aard dan ook.
 • Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te leven. Controle aangaande het reglement is ten alle tijden mogelijk.
 • Inschrijving dient te gebeuren voor de wedstrijd voor aanvang loting. Loting is 1h15 voor aanvang wedstrijd aan het viswater (of elders indien zo bekend gemaakt). De prijsuitreikingen zullen ter plaatse (of elders indien zo bekend gemaakt) en zo spoedig mogelijk worden verricht na de weging.
 • De wedstrijdcommissie beoogt op een sportieve en vriendschappelijke manier het wedstrijdvissen op onze wateren te beoefenen en te bevorderen. Om deze redenen behoudt de wedstrijdcommissie zich het recht voor te beslissen over het aantal deelnemers en over deelname van personen aan ons wedstrijdprogramma.
 • Respecteer vis en natuur en laat uw visplaats netjes achter.
 • Nota: bij eventueel, door omstandigheden, opgelegd visverbod op de wedstrijdvijver kan altijd uitgeweken worden naar een ander viswater (bv. kanaal).
 • Bij open vrije hengelwedstrijden mag met hengel naar eigen keuze gevist worden.
 • Tijdens de feederwedstrijden mag enkel gevist worden met een voerkorf, methodfeeder of met een loodje.

Reglement karperwedstrijden

 • Er mag met twee hengels per persoon gevist worden. Hengelkeuze is vrij.
 • Het inschrijfgeld bedraagt €5 per visser en komt volledig ten bate van de prijzenpot
 • Inschrijven kan tot 7:00 uur bij het pomphuis, hierna zal de stek loting plaatsvinden 
 • Er wordt gevist op totaalgewicht; alle karperachtigen vissen tellen mee; kruiskarper, graskarper schubkarper en spiegelkarper. 
 • Bij gelijk gewicht zal het aantal gevangen karpers en daarna de zwaarst gevangen vis de doorslag geven.
 • Maximaal 5kg voer per deelnemer. 
 • Partikels moeten ten alle tijden geweekt en gekookt zijn.
 • Er mag pas gevoerd worden bij aanvang van de wedstrijd.
 • Er dient zoveel mogelijk recht vooruit gevist te worden. Naburige hoeken mogen bevist worden. Indien deelnemers tegenover elkaar zitten aan de vijver dan mag maximaal tot halverwege de vijver gevist worden. Men dient rekening te houden met andere deelnemers.
 • Gelieve te zorgen dat je voorzien bent van een gsm, gevangen karper dient direct telefonisch bij de wedstrijdleiding gemeld te worden mits er niemand van de wedstrijdleiding in de buurt is, zij komen zo snel mogelijk om te wegen.
 • Vis welke aangeslagen is voor het eindsignaal mag nog ter weging aangeboden worden.
 • Voerboten zijn niet toegestaan.
 • Behandel alle vissen altijd met respect en houdt ze voldoende nat. 
 • Het gebruik van een onthaakmat is verplicht.