Kascontrole 2020

Op 17 februari 2021 heeft de kascontrolecommissie bestaande uit 3 leden de financiën over het boekjaar 2020 gecontroleerd en voor akkoord bevonden. Alle financiën zullen in de eerstkomende algemene ledenvergadering worden gedeeld met de aanwezige leden en ook ter inzage zijn.